KONINKLIJKE OPDRACHTHOUDER

zondag 4 april 2010

            OPEN BRIEF

De heer Jean-Luc DEHAENE

Koninklijk Opdrachthouder.

_____________________________

Geachte heer,

Voor zover nodig vestig ik uw aandacht op de grondwettelijke indeling van de federale staat in gewesten, gemeenschappen en taalgebieden die territoriaal afgebakend zijn (de eerste 5 artikelen van de grondwet) en op het arrest nummer 73/2003 van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003 (schending van de artikelen 10 en 11 van de grondwet).

De kieskring B H V, zoals georganiseerd voor de wet van 13 december 2002, staat haaks op deze grondwettelijke indeling.

De oplossing ligt nochtans voor de hand en is kristalhelder: de Kamer van Volksvertegenwoordigers keurt de wet goed die reeds op 7 november 2007 door de Kamercommissie goedgestemd is.

Iedere andere benadering is strijdig met de fundamentele beginselen van een democratisch geordende rechtsstaat; een meerderheid beslist en de minderheid dient zich daar bij neer te leggen.

Indien de Franstaligen zich er niet kunnen bij neerleggen, en na het circus van de belangenconflicten, beroep doen op de alarmbelprocedure zullen zij, en zij alleen verantwoordelijk zijn voor de gevolgen ervan.

Wat deze procedure betreft vestig ik er de aandacht op dat deze enkel kan worden ingeroepen indien ¾ van een taalgroep zich benadeelt acht. Ik daag de Franstaligen uit aan te tonen op welke wijze zij zouden benadeeld worden bij de splitsing van de kieskring; geen enkel recht wordt hen ontnomen.

Er wordt enkel een einde gesteld aan de voorrechten voor de Franstalingen in de Vlaamse rand, die zich weigeren te integreren en de taal en de cultuur te aanvaarden van de woonplaats die zij vrij gekozen hebben.

Uw opdracht is in dit kader dan ook zonder voorwerp omdat deze enkel kan en zal leiden tot “oplossingen” die de homogeniteit en integriteit van het Vlaams grondgebied en van het Nederlandstalige karakter van de Vlaams-Brabantse gemeenten zullen blijven bedreigen en de kiem in zich dragen van nieuwe conflicten.

Uw opdracht is het tastbare bewijs dat een rechtmatige en redelijke politieke doelstelling niet meer met respect voor de grondwet in een democratisch georganiseerde samenleving kan gerealiseerd worden.

Uw opdracht betekent dat de overheid de grondwet negeert en de eigen rechtsregels en het arrest van het Grondwettelijk Hof niet hoeft te respecteren om de voorrechten van een Franstalige kaste te behoeden en zelfs uit te breiden. Mag dit “systeem” dan nog verwachten dat burgers en de ondergeschikte besturen er zich bij neerleggen. Burgers hebben rechten en plichten, maar dat geldt ook voor de overheid.

Ten slotte vestig ik uw aandacht op een tekst van de hoofdredacteur van Le Soir in De Morgen van 26 maart 2010, ik citeer: “een democratie vereist dat alle leden van samenleving volgens dezelfde principes en wetten behandeld worden”, einde citaat.

Met deze terechte vaststelling voor ogen kan ik u, Koninklijke opdrachthouder, maar één raad geven: geef deze nutteloze opdracht terug aan het staatshoofd en nodig de Kamer van Volksvertegenwoordigers uit het voorliggende wetsvoorstel onverwijld goed te keuren.

Deze brief maak ik ter informatie over aan de Vlaamse federale volksvertegenwoordigers en aan de voorzitters van de Vlaams partijen.

Hoogachtend

 Willy DE WAELE

                        Burgemeester

4 gedachten over “KONINKLIJKE OPDRACHTHOUDER

 1. Proficiat Willy, nagels met koppen slaan. Ik begrijp nog steeds niet dat dit unicum op onze planeet gewoon niet wordt doorgevoerd zoals gestemd in 2007. Ik vrees dat men ons Vlamingen gaat tergen tot er toestanden komen zoals in Ierland, Baskenland. Corsica, Catalonië, Breiz.. Laat ons toch eindelijk eens een Europa van volkeren en niet van kunstmatige staten met ons (apen)land als onklopbaar voorbeeld. Zeer genegen en oprechte Vlaamse groeten,Dirk Van Humbeeck.

 2. Proficiat Willy, ook voor je duidelijk standpunt geformuleerd in Terzake.
  Waren er meer Vlaamse politiekers zoals jij – eerlijk, recht door zee,liberaal en democratisch – dan hadden we al deze problemen ( faciliteiten die misbruikt werden, worden en zullen … )
  niet gehad.
  Ik wens je veel sterkte én resutaat!

 3. Wel opletten voor taalfouten (zich benadeelD acht), en dat voor iemand die de Vlaamse taal en cultuur met hand en tand verdedigt…

  Een taalpuritein,
  Kristof Penninck

 4. U bent een prachtige en groot burgemeester. Spijtig dat zoveel vlamingen zo verdeeld reageren. Dit is meteen ook één van de redenen van de schijnbaar onoplosbare Belgisch probleem, omdat fr politiekers de vlaamse gehakketak waarnemen en uitbuiten.
  U hebt alleen tijdelijk geweigerd om de Belgische vlag te hijsen; om nadien wanneer eindelijk B-H-V gesplitst zou zijn terug de belgische vlag te hangen naast de vlaamse. Dit was een actie uit respect voor Lennik, voor het pajottenland, voor vlaams-brabant en voor alle Belgen; omdat de Belgische wetten en akkoorden dienen nageleefd te worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s