BELANGENCONFLICT

zaterdag 14 november 2009

            OPEN BRIEF

De heer Karl-Heinz LAMBERTZ

Minister-president van de Duitse Gemeenschap

Koningsstraat, 180

 

1000               BRUSSEL

Geachte heer Minister-president,

U was zo vriendelijke op 9 oktober 2009 een delegatie van de Conferentie van de Burgemeesters van Halle-Vilvoorde te ontvangen.

Duidelijk hebt u toen gesteld dat de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet het probleem is van de Duitse Gemeenschap is en dat u onze analyse deelt:

  • Aanpassing van de kieswetgeving aan de grondwettelijke indeling van de federale staat in gewesten, gemeenschappen en taalgebieden die territoriaal afgebakend zijn;
  • De uitvoering van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003; dit arrest stelt dat de regeling ingevoerd door de wet(ten) van 13 december 2002 tot wijziging van het kieswetboek en bijlage, waardoor overal in het land provinciale kieskringen zijn ingesteld, met uitzondering van de provincie Vlaams-Brabant, onmiskenbaar strijdig is met deze grondwettelijke indeling van het land en een discriminatie inhoudt tegenover de kandidaten en kiezers van de provincie Vlaams-Brabant en van het Nederlands taalgebied;
  • Geen compensatie voor het rechttrekken van deze ongrondwettelijke toestand;

U hebt toen stellig beloofd dat u niet zou ingaan op het verzoek tot inroepen van een belangenconflict door één taalgemeenschap; ik citeer u letterlijk: “indien niemand ons iets vraagt zullen wij niets doen”, einde citaat.

Volgens de grondwettelijke bepalingen kan het belangenconflict ingeroepen worden wanneer de uitoefening van bevoegdheden schade kan berokkenen aan de federale overheid of de gewesten en gemeenschappen.

Tot op heden is het belang door het Franse Gemeenschap niet aangetoond; trouwens bij een gesplitste kieskring wordt aan de Franstaligen in Halle-Vilvoorde geen enkel recht afgenomen; zij kunnen perfect blijven stemmen voor Franstalige kandidaten.

Voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement is een kandidaat (Christian VAN EYCKEN) van de Union des Francofones in Vlaams Brabant verkozen.

Indien u niet kan aanvaarden dat omtrent de politieke, administratieve en territoriale homogeniteit en integriteit van Vlaanderen niet kan onderhandeld worden dan moeten u  beseffen dat u de fundamenten van het Belgisch federaal model onderuit haalt, aansturen op een regeringscrisis, en er de gevolgen van ondergaan.

Het naleven van de Grondwet en het afdwingen van naleving ervan en de uitvoering van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003 behoren tot de meest fundamentele plichten in een rechtsstaat. Daarover kan niet worden onderhandeld tenzij u het bestaan van de rechtsstaat in vraag stelt. Door de Franstaligen steeds ter wille te zijn versnelt u enkel de ontbinding van het Belgische federale staatsverband.

Wij vragen trouwens dezelfde regeling die voor de Duitse Gemeenschap van toepassing is voor de Europese verkiezingen; hoewel alle gemeenten van het Duitse taalgebied faciliteiten hebben ten voordele van de Franstaligen, is er een Duits kiescollege met als territorium het Duits taalgebied. De Franstaligen leggen geen  lijsten neer in het Duitse taalgebied voor de Europese verkiezingen.

Via de media verneem ik dat u door het inroepen van het belangenconflict voor deze goede diensten als volgt beloond werd:

  • het Waalse gewest zal inzake ruimtelijke ordening bevoegdheden afstaan aan uw regering;
  • voor stad Eupen zal tegen 2018 een voetbalstadium met een capaciteit van 12.000 toeschouwers gefinancierd worden;

In aansluiting met ons onderhoud van vrijdag 9 oktober 2009 verneem ik dan graag:

  • conform uw engagement op 9 oktober 2009 verneem ik graag wie u gevraagd heeft, zowel van Franstalige als van Vlaamse zijde, een belangenconflict in te roepen;
  • Is de compensatie, hoger vermeld, correct weergegeven;

Ik twijfel er niet aan dat u, een man van zijn woord, mij zeer spoedig en omstandig een antwoord zult geven.

Met bijzondere hoogachting,

Willy DE WAELE

                        Burgemeester

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s