BRUSSEL – HALLE – VILVOORDE

  maandag 3 augustus 2009       

 

OPEN BRIEF

 

De heer Steven VAN ACKERE

Vice-Eerste Minister

Koningsstraat, 180

1000               BRUSSEL

 

 

 

Geachte heer Vice-Eerste Minister,

 In antwoord op de vraag van een journalist van het weekblad Knack van 29 juli 2009 stelt u, ik citeer:

 “Wat schieten wij er mede op als de Kamer over B-H-V stemt maar daarna geen regering meer is om de beslissing te bekrachtigen. Want als de splitsing in het Parlement wordt goedgekeurd, kun je er zeker van zijn dat de alarmbelprocedure wordt opgestart. Geen centimeter ga je op die manier vooruit.”

Ik wens er toch uw aandacht op te vestigen dat de eerste minister, en elk ander lid van de regering, zolang de Kamer van Volksvertegenwoordigers niet ontbonden is het staatshoofd de goedgekeurde wet tot splitsing

van de kieskring ter ondertekening kan voorleggen.

Anders handelen zou betekenen dat een wet, die door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd is, niet meer uitvoerbaar is.

 In essentie komt het er op neer dat de Franstaligen over een VETO beschikken om de uitvoering van een democratisch tot stand gekomen wet, die hen niet zint, tegen te houden.

 In bovenvermeld interview stelt u eveneens, ik citeer:

 “het is niet omdat je onderhandelt dat je bereid bentplat op je buik te gaan, hé”

Ik vestig er toch uw aandacht dat de Francofonie nooit aanvaard heeft en nooit zal aanvaarden dat zij haar taalkundige, culturele en administratieve greep op Vlaanderen verloren heeft. Er bestaat echter niet de geringste verwachting dat zij zal ophouden alle middelen te gebruiken om haar electorale en administratieve voorrechten in Vlaams Brabant te behouden en zelfs uit te breiden.

 Zelfs leden van de regering, waarvan u als vice-premier deel van uitmaakt, winden er geen doekjes om, ik citeer:

  •  het Brusselse kiessysteem staat gelijk met apartheid, Bernard CLERFAYT, federaal staatssecretaris;
  •  de gewaarborgde vertegenwoordiging van de Vlamingen in Brussel in vraag stellen, Didier REYNDERS, vice federaal premier;
  • de Franstaligen zullen geen onderhandelingen voeren voorafgaand de benoeming van de drie burgemeesters in de rand en zonder gebiedsuitbreiding van Brussel. Uiteraard worden die elementen gekoppeld aan elk gesprek over communautaire dossiers. De Vlamingen zullen een prijs moeten betalen voor een eventuele staatshervorming, Olivier MAINGUIN, voorzitter van een meerderheidspartij;

Ik heb uw ambt over deze uitspraken niet horen reageren laat staan afkeuren.

Indien u nog de illusie koestert dat de Franstaligen tot een dialoog bereid zouden zijn verwijs ik naar de voorbije jaren. Op geen enkel ogenblik, en niets wijst er op dat die bereidheid nu zou bestaan, waren de Franstaligen tot een constructieve dialoog bereid.

Trouwens onderhandelingen tussen de gemeenschappen en gewesten hebben enkel kans op slagen indien de Franstaligen bereid worden gevonden financiële verantwoordelijkheid op te nemen voor hun bestuursdaden en respect opbrengen voor de politieke en bestuurlijke organisatie van Vlaanderen en de territoriale integriteit van het Vlaamse grondgebied.

Het federaal politiek systeem bestaat er in de conflicten te beheersen ten koste en ten laste van de meerderheid van dit land. Het wordt evenwel steeds duidelijker dat de consensuspolitiek niet meer bij machte is communautaire crisissen te beheersen en uiteindelijk er onder zal bezwijken. Door de Franstaligen blijvend ter wille te zijn en steeds op hun eisen in te gaan versnelt u enkel de ontbinding van het federaal staatsbestel.

Intussen blijft de Francofonie ongestraft de vrijheidsbeleving opeisen als een recht, terwijl de Vlaamse vraag naar een gelijkheid als dwang wordt afgedaan en daarbij straal alle arresten van de Raad van State en het Grondwettelijk Hof blijft negeren. De eigen Francofone vrijheid wordt als democratie voorgesteld terwijl het Vlaamse streven naar gelijkheid intolerant en racistisch wordt.

Ik blijf me afvragen hoe het mogelijk is dat de Vlamingen en hun mandatarissen, die de meerderheid in dit land vormen, en het bovendien financieel recht houden, zo onderdanig de Franskiljonse en Waalse grillen blijven inwilligen.

Vlaanderen zal deze crisis overleven. Het Belgische federaal staatsbestel overleeft geen versterking van de Francofonie in Vlaanderen. Een analyse van de laatste verkiezingsuitslag laat daaromtrent niet de minste twijfel bestaan.

Indien de Franstaligen blijven weigeren de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde zonder enige compensatie te aanvaarden, moeten zij er zich van bewust worden dat het Belgische staatverband, dat zij zo hoog in hun vaandel voeren, regelrecht op de klippen laten lopen en de fundamenten van het federale België zelf ondergraven.

Als de Franstalingen, bij uitputting van het belangenconflict, de alarmbelprocedure inroepen dan zijn zij, en zij alleen verantwoordelijk, voor het blokkeren van de federale besluitvorming.

Zij kunnen het land dan uitleggen dat zij meer belang hechten aan het verdedigen van de voorrechten van enkele duizenden Franstalingen in de Vlaamse rand dan oog te hebben voor de welvaart en het welzijn van 10.000.000 landgenoten.

Bijgaand maak ik u ter informatie de brief over die ik eerste minister liet geworden.

Deze brief stuur ik ter kennisgeving aan mevrouw Ann PEUTEMAN, redacteur van het artikel in Knack.

 

Met bijzondere hoogachting,

 

 

 

 

 

 

 

Willy DE WAELE

Burgemeester

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s