B H V – BRIEF AAN DE EERSTE MINISTER

donderdag 23 juli 2009          

 

OPEN BRIEF

 

De heer Herman VAN ROMPUY

Eerste Minister

Wetstraat, 16

1000               BRUSSEL

Geachte heer Eerste Minister,

Aan de media heeft u gisteren verklaard dat u voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor einde maart 2010 een akkoord wenst af te bereiken.

Het zal u zeker bekend zijn dat bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel hangende is om deze splitsing goed te keuren. De parlementaire procedure wordt door de Franstaligen op de lange baan geschoven door het systematisch inroepen van het belangenconflict – welk belang trouwens hebben deze in Vlaams Brabant dan het in stand houden en uitbreiden van hun voorrechten.

Een akkoord bereiken veronderstelt onderhandelen; onderhandelen betekent toegevingen.

Het is hallucinant vast te stellen dat een eerste minister in functie bereid zou zijn te onderhandelen over:

 •  De toepassing van de Grondwet;
 • De uitvoering van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003;

Met op dergelijke wijze tewerk te gaan geeft u toe dat een redelijke politieke eis (splitsing van de kieskring) en de uitvoering van de rechtsregels die de overheid zelf goedgekeurd heeft, niet meer langs een democratische parlementaire procedure te realiseren zijn en aanvaardt u het ondergraven van de rechtstaat.

Het is de plicht van de federale regering er over te waken dat de grenzen van de deelstaten en de integriteit van de taalgebieden gewaarborgd blijven. Daaromtrent kan niet worden onderhandeld, laat staan toegevingen te doen.

Ter informatie en volledigheidshalve onderstaand de resolutie die door alle Franstalige partijen in het Waals parlement is goedgekeurd:

 •  Spreken zich uit voor een actieve solidariteit met de Franstalingen in de rand;
 • Eisen de aansluiting van de randgemeenten bij het Brussels gewest;
 • Eisen in / uitschrijvingrechten bij verkiezingen;
 • Eisen bevoegdheden voor de Franstalige gemeenschap in Vlaanderen;
 • Eisen dat Vlaanderen de conventie over de minderheden goedkeurt;
 • Zeggen hun vertrouwen op in de Vlaamse Kamers van de Raad van State;

De splitsing van de kieskring heeft echter geen communautaire aspect zoals te pas en te onpas wordt verkondigd, maar iets dat een rechtstaat fundamenteel en veel dieper raakt: het respect voor de grondwet en het arrest van het Grondwettelijk Hof.

Als de Franstalingen, bij uitputting van het belangenconflict, de alarmbelprocedure inroepen dan zijn zij, en zij alleen verantwoordelijk, voor het blokkeren van de federale besluitvorming.

 Zij kunnen het land dan uitleggen dat zij meer belang hechten aan het verdedigen van de voorrechten van enkele duizenden Franstalingen in de Vlaamse rand dan oog te hebben voor de welvaart en het welzijn van 10.000.000 landgenoten.

 Met bijzondere hoogachting,

                                

Willy DE WAELE

Burgemeester

4 gedachten over “B H V – BRIEF AAN DE EERSTE MINISTER

 1. De heer De Waele heeft overschot van gelijk. Over de grondwet wordt niet onderhandeld, toch niet in een democratie. Een dictator van een bananenrepubliek verandert de grondwet als het hem uitkomt, en dat willen de francofonen ook. Tenzij wij op het standpunt gaan staan van de ‘zuivere’ democratie, d.w.z. 1 stem = 1 stem. Dan hebben de Vlamingen de absolute meerderheid in kamer en senaat, zij stellen de ministers aan (allemaal Vlamingen), en beslissen met GEWONE meerderheid (dat is democratie) dat heel België Nederlandstalig is. Zo eenvoudig is dat.

 2. Zodra het zomerreces voorbij is moet het Vlaams Parlement een resolutie aannemen waarbij het uitdrukkelijk verklaart het niet eens te zijn met het voornemen van de Federale Regering. De huidige lopende parlementaire procedure rond BHV moet gewoon doorgaan tot de mogelijkheid van het inroepen van een belangenconflict door de Franstaligen is uitgeput. En dan moet er gestemd worden in de Kamer. Anders gezegd, de grondwet en de democratie moeten hun beloop krijgen.

 3. prachtig Willy…Jij alleen durft tenslotte krachtdadig reageren…De anderen hebben het te druk met hun goed betaald baantje in het parlement te koesteren, en durven niet reageren tenzij de partij het toelaat.

 4. Beste Burgemeester,
  Kunt U mij eens zeggen hoeveel kinderen er een ongeluk hebben gehad in de landbouwzone waar U toch zo graag van die drempels plaatst, die dan nog zo slecht te onderscheiden ( en ingebouwd zijn in het wegdek? Voor de rest kan je geen kant meer uit, niet via Lennikse Steenweg, niet via Gaasbeek, maar iedereen moet wel altijd en overal ter beschikking zijn.(voor zijn werk,)
  En voor de reactie die U mij heeft toegestuurd, ik ben wel GOED opgevoed, maar de VLD (of OVLD)heeft zelfs de laatste rekening niet betaald voor de huur in onze schuur om zijn reclame materiaal in de Ilingenstraat 15 te Lennik, bij(eventuele) verkiezingen onder te brengen.5.000B.frank per jaar en dat lukte zelfs nog niet.
  U moogt die 5.000, B.f houden, voor niets meer nodig, koop er een vlag mee.
  Wie heeft dit terug in zijn zakken gestoken??
  Ik kan er mij wat bij voorstellen??

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s